PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Inzinierske stavby - reference

2008 Štúdia továrne na výrobu cementu „MELKOM“ v Nikalajskom regióne Uljanovskej oblasti Subdodávka pre Technoprojekt, a.s.
2008 Využitie obnoviteľných zdrojov a druhotných surovín pri výrobe papieru v priemyselnej zóne v Zábřehu Subdodávka pre Technoprojekt, a.s.
2008 Most č. 46-065 v obci Litultovice Subdodávka pre Dopravné projektování Ostrava
2008 Štúdia továrne na výrobu plochého skla „TATSTEK“ Subdodávka pre Technoprojekt, a.s.
2007 Investičná príprava územia PZ Mošnov Subdodávka pre Technoprojekt, a.s.
2006 ČD, DDC, Optimalizácia železničného uzla Bohumín – projekt stavby Mesto Ostrava
2006 Elektrifikácia trate vr. PEÚ Otrokovice Zlín- Vizovice Subdodávka pre Dopravné projektování Ostrava
2004 Rekonštrukcia námestia Slobody a TGM v Třinci Subdodávka pre Dopravné projektování Ostrava
2004 Chvalkovice – Samotišky, cyklotrasa Subdodávka pre Dopravné projektování Ostrava
2003 Rekonštrukcia spodnej stavby mosta cez rieku Revúcu Obec Liptovské Revúce
2002 Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou Subdodávka pre Sudop Košice
Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby