PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

ČD, DDC, Optimalizácia železničného uzla Bohumín

Klient:subdodávka pre Technoprojekt Ostrava.
Krajina, miesto:Česká republika, Bohumín
Obdobie:2006
Investiční náklady:xxx mil. EUR

Hlavné parametre: Optimalizace trati a koľajové úpravy (železničný spodok a zvršok), dopracovanie dokumentácie na rýchlosť V = Vk =140 km.h-1.

Poskytnuté služby: Prípravná dokumentacia stavby.

Rozsah činností: Dokumentacia pre územné rozhodnutie.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby