PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Technoprojekt Group

Skupina projektových organizací Technoprojekt Group:

Technoprojekt, a.s. Ostrava www.technoprojekt.cz
BP Projekt, s.r.o. Valašské Meziříčí www.bpprojekt.cz
Architema, s.r.o. Ostrava www.architema.cz
Technoprojekt SK, s.r.o. Bratislava www.technoprojekt.sk
LDR Technoprojekt s.r.o. Sankt Petěrsburg www.ldrtechnoprojekt.cz
TPO Real, s.r.o. Ostrava www.tporeal.cz

Samostatná divize:

REPRO CENTRUM Ostrava www.reprotpo.cz
Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality