PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Kontakt

Technoprojekt SK, s.r.o.

Gajova 4, Bratislava 811 09

Slovenská republika

Vložka číslo: 56607/B vedená u rejstříkového súdu Bratislava I

IČO: 36000400

Tel.: +421 243 636 690

mob.: +421 905 623 531

Fax : +421 243 636 689

E-mail: info@technoprojekt.sk

Tu nás nájdete

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality