PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Technoprojekt SK - profil spoločnosti

Technoprojekt SK je právoplatným členom a pôsobí v rámci Technoprojekt Group

Technoprojekt SK poskytuje komplexné projektové, inženierske a konzultačné služby pre investíčnú výstavbu všetkého druhu. Primárně sa však budeme zameriavať na projekčné práce v sektore energetiky, tzn. elektrárne a teplárne.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality