PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Rekonštrukcia námestia Slobody a TGM v Třinci

Klient:subdodávka pre Dopravné projektování Ostrava.
Krajina, miesto:Česká republika, Třinec
Obdobie:2004
Investiční náklady:XXX mil. EUR

Hlavné parametre: DUR a DSP objektov : Komunikácie a spevnené plochy pre dopravu

Poskytnuté služby: Prípravná dokumentacia stavby.

Rozsah činností: Dokumentacia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby