PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Montážny automobilový závod PSA Peugeot Trnava

Klient:PSA - Peugeot Citroen Automobiles Slovakia, s.r.o., Hlavná 5, 917 01 Trnav
Krajina, miesto:Slovenská republika, Trnava
Obdobie:2005
Investičné náklady:1,4 mld. EUR

Hlavné parametre: Výstavba montážneho automobilového závodu v Trnave na Slovensku. Objekt Lakovňa má zastavanú plochu 32 169 m2, obostavaný priestor 601 415 m3. Administratívna budova a jedáleň - podlahová plocha 7 920 m2, obostavaný priestor 52 264 m3.

Poskytnuté služby: Poradenské, projektové a inžinierske služby.

Rozsah činností: Administratívna budova – zastavovacia štúdia, dokumentácia pre stavebné povolenie, detailná projektová dokumentácia. Lakovňa - dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane zaistenia povolení, vypracovanie žiadosti a projektovej dokumentácie pre integrované povolenie a zaistenie integrovaného povolenia.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby