PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Malá vodná elektráreň Ladmovce

Klient:Mikuláš Vareha, Slovensko
Krajina, miesto:Vodný stupeň Ladmovce - vodná elektráreň na rieke Bodrog, Košický kraj, Slovensko
Obdobie:2008
Investičné náklady:10 mil EUR

Hlavné parametre: 2 turbíny o priemere 2,9 m - priamoprúda trojlopatková Kaplanova turbína v usporiadaní PIT, inštalovaný výkon 2,4 MW, hydrostatické vzdutie 3,84 m, mlynské koleso, plávajúca pontónová hrádza, úpravy koryta.

Poskytnuté služby: Rozšírená projektová dokumentácia na úrovni dokumentácie pre územné konanie. Technicko-ekonomická a zastavovacia štúdia vrátane vyriešenia pripojenia a vyvedenia elektrického výkonu.

Rozsah činností: Technicko-ekonomická a zastavovacia štúdia.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby