PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

'Automobilový závod KIA Motors Žilina, Slovenská republika

Klient:Takenaka Europe GmbH , kancelária Žilina, Pivovarská 16, SK - 01001 Žilina
Krajina, miesto:Slovenská republika, Žilina
Obdobie:2005
Investičné náklady:1,7 mld. EUR

Hlavné parametre: Výstavba nového automobilového závodu KIA Motors na Slovensku v Žiline, (Teplička nad Váhom) pre objekt Lakovňa je zastavaná plocha 30 373 m2, obostavaný priestor 603 040 m3.

Poskytnuté služby: Poradenské, projektové a inžinierske služby.

Rozsah činností: Dokumentácia pre stavebné povolenie, žiadosť a dokumentácia pre integrované povolenie vrátane zaistenia obidvoch povolení, dokumentácia realizačná pre vnútorné vstavby.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby