PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Pôsobíme v 12 štátoch sveta

Realizovali sme projekty najme na Slovensku, v Českej republike a v ďalších štátoch. Spolupracujeme s desiatkami zahraničných dodávateľov.

Profesionálne služby

Technoprojekt SK poskytuje všetkým svojim klientom profesionálne, ekonomicky rentabilné, rýchle služby. Vysoká kvalita týchto služieb zaisťuje bezproblémovú realizáciu aj tých najrozsiahlejších investičných projektov.

Máme záujem, spolu s Vami, nielen úspešne realizovať Vaše investičné zámery, ale tiež sa podieľať na rozvoji a zlepšovaní životného prostredia.

 

 

Technoprojekt SK, s.r.o.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality